North Planning Applications Committee - 26 November 2019
Tue, 26 Nov 2019 - 10:30 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
6. Planning Applications to be Determined / Iarrtasan Dealbhaidh rin Dearbhadh
Share this agenda point
1. Apologies for Absence / Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
3. Confirmation of Minutes / Dearbhadh a’ Gheàrr-chunntais
Share this agenda point
4. Major Development Update / Iarrtasan Mòra
Share this agenda point
5. Major Developments – Pre-application consultations / Leasachaidhean Mòra – Co-chomhairle Ro-iarrtais
Share this agenda point
5.1 Applicant: Natural Land 4 LLP (19/04890/PAN) (PLN/084/19)
Share this agenda point
6. Planning Applications to be Determined / Iarrtasan Dealbhaidh rin Dearbhadh
Share this agenda point
6.7 Applicant: Wathegar 2 Limited (19/02647/S42) (PLN/091/19)
Share this agenda point
6.1 Applicant: Ian Elliot Ltd (19/00233/S42) (PLN/085/19)
Share this agenda point
6.2 Applicant: Ian Elliot Ltd (19/00234/MSC) (PLN/086/19)
Share this agenda point
6.3 Applicant: Conan Brae Farms (19/01628/PIP) (PLN/087/19)
Share this agenda point
6.4 Applicant: J S Fraser (19/01884/FUL) (PLN/088/19)
Share this agenda point
6.5 Applicant: J S Fraser (19/01888/FUL) (PLN/089/19)
Share this agenda point
6.6 Applicant: J and J Henderson (19/02236/FUL) (PLN/090/19)
Share this agenda point
6.7 Applicant: Wathegar 2 Limited (19/02647/S42) (PLN/091/19)
Share this agenda point
6.8 Applicant: Organic Sea Harvest (19/03093/FUL) (PLN/092/19)
Share this agenda point
6.9 Applicant: Mr A Munro (19/03381/FUL) (PLN/093/19)
Share this agenda point
6.10 Applicant: Mrs J Barclay (19/03904/FUL) (PLN/094/19)
Share this agenda point
6.11 Applicant: Organic Sea Harvest (19/03930/S42) (PLN/095/19)
Share this agenda point
6.12 Applicant: Organic Sea Harvest (19/03940/S42) (PLN/096/19)
Share this agenda point
6.13 Applicant: Mr Mark Boyd (19/04045/FUL) (PLN/097/19)
Share this agenda point
7. Decision of Appeals to the Scottish Government Planning and Environmental Appeals Division / Co-dhùnadh mu Iarrtas do Bhuidheann-stiùiridh Riaghaltas na h-Alba airson Lùth agus Atharrachadh Aimsir
Share this agenda point
7.1 Applicant: Combined Heat and Power (Highlands) Limited (08/00455/FULRC) (PPA-270-2017-2)
Share this agenda point
7.2 Applicant: Mr Phil Davidson (17/02436/FUL) (PPA-270-2212)
Share this agenda point
6.12 Applicant: Organic Sea Harvest (19/03940/S42) (PLN/096/19)
Share this agenda point
7.2 Applicant: Mr Phil Davidson (17/02436/FUL) (PPA-270-2212)
Share this agenda point
  1. Webcast Finished