South Planning Applications Committee - 29 October 2019
Tue, 29 Oct 2019 - 10:30 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
1. Apologies for Absence / Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
3. Confirmation of Minutes / Dearbhadh a’ Gheàrr-chunntais
Share this agenda point
4. Major Development Update / Iarrtasan Mòra
Share this agenda point
5. Major Developments – Pre-application consultations / Leasachaidhean Mòra – Co-chomhairle Ro-iarrtais
Share this agenda point
5.1 Applicant: Inverness Paving. (19/04472/PAN/FUL) (PLS/076/19)
Share this agenda point
5.2 Applicant: Kirkwood Homes. (19/04229/PAN) (PLS/077/19)
Share this agenda point
6. Planning Applications to be Determined / Iarrtasan Dealbhaidh rin Dearbhadh
Share this agenda point
6.2 Applicant: Mr and Mrs Ray and Jennifer Thomas (19/00280/FUL) (PLS/079/19)
Share this agenda point
6.1 Applicant: Albyn Housing Society Ltd (18/05908/FUL) (PLS/078/19)
Share this agenda point
6.1 Applicant: Albyn Housing Society Ltd (18/05908/FUL) (PLS/078/19)
Share this agenda point
6.2 Applicant: Mr and Mrs Ray and Jennifer Thomas (19/00280/FUL) (PLS/079/19)
Share this agenda point
6.3 Applicant: Marine Harvest (Scotland) Ltd (18/02922/FUL) (PLS/080/19)
Share this agenda point
6.3 Applicant: Marine Harvest (Scotland) Ltd (18/02922/FUL) (PLS/080/19)
Share this agenda point
6.4 Applicant: Springfield Properties Plc (18/03073/FUL) (PLS/081/19)
Share this agenda point
6.5 Applicant: Castle Stuart Golf LLP (19/02933/FUL) (PLS/082/19)
Share this agenda point
6.7 Applicant: Saltire Business Parks Ltd (19/01005/FUL) (PLS/084/19)
Share this agenda point
6.5 Applicant: Castle Stuart Golf LLP (19/02933/FUL) (PLS/082/19)
Share this agenda point
6.6 Applicant: Mr John Birrell (19/03116/PIP) (PLS/083/19)
Share this agenda point
6.8 Applicant: SRP Inverness Ltd (19/02357/FUL) (PLS/085/19)
Share this agenda point
7. Decision on Appeal to the Scottish Government Directorate for Planning and Environmental Appeals / Co-dhùnaidhean Ath-thagraidhean do Bhuidheann-stiùiridh Riaghaltas na h-Alba airson Ath-thagraidhean Dealbhaidh agus Àrainneachd
Share this agenda point
7.1 Applicant: Mr Coinneach MacMillan (ENA-270-2030)
Share this agenda point
7.2 Applicant: Mr Brian Rizza (ENA-270-2031)
Share this agenda point
  1. Webcast Finished